Biovender in Witteveen stelt dak beschikbaar voor zonnepanelen


Wie zelf niet de mogelijkheid heeft om zonnepanelen op het dak te leggen, kan nu toch gebruik maken van ‘eigen’ zonnestroom. Door middel van een unieke crowdfunding kan je profiteren van de zonne-energie die wordt opgewekt op het 'Zonnedak Bloemen' van het bedrijf Biovender, waar plek is voor 1650 zonnepanelen. De eerste 200 huishoudens hebben zich inmiddels aangemeld.

Over Biovender

Biovender biedt een keten van diensten aan in het bewerken en verwerken van organisch afval en mest. In de dienstverlening creëren zij duurzame oplossingen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en mineralen en grondstoffen terug te winnen. Nu zetten zij een volgende duurzame stap in de bedrijfsvoering. Het bedrijf Biovender heeft in samenwerking met ZonnepanelenDelen het initiatief gestart om te zorgen voor meer duurzame energie.

Bij een succesvolle campagne van Zonnedak Bloemen zullen de 1650 zonnepanelen begin 2019 zonnestroom op gaan leveren. Deelnemers zien vanaf dat moment de persoonlijke opbrengst van de zonnepanelen live de via een mobiele app.

Daan maakt gebruik van de actie en is blij met zijn investering in Zonnedak: “Mooi om zo dak voor dak vol met zonnepanelen te krijgen. Het is een goed initiatief. Zet hem op! Het eigen dak is al vol met zonnepanelen, maar kom niet aan de stroomproductie die nodig is om alles op te wekken voor het eigen gebruik. Zo kan dat wel."

Hoe werkt het?

De deelnemers ontvangen jaarlijks de opbrengst van de zonnepanelen, net zoals zonnepanelen op het eigen dak, afhankelijk is van de daadwerkelijke zonnestroom productie en de dan geldende prijzen. Daarbij krijgen ze ook gedurende de looptijd elk jaar de inleg via lineaire aflossingen weer terug.

Met de installatie van het zonne-energieproject zal jaarlijks ongeveer 468.000 kWh worden opgewekt, dat staat gelijk aan de het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 160 huishoudens. Op basis van de huidige cijfers in Nederland geeft dat een jaarlijkse CO2-uitstoot besparing van 200.000 kilo.

Via de website ZonnepanelenDelen kan iedereen mede-eigenaar worden van het zonnedak in Witteveen door een ZonneDeel (a €25) aan te schaffen. Via dat platform zijn eerder 68 zonne-energieprojecten succesvol gerealiseerd met meer dan 135.000 zonnepanelen. Via het platform ziet men altijd live de opbrengsten van de zonne-energieprojecten en kan men eventueel voor eigen inzicht ook de slimme meter koppelen om exact te weten hoeveel er thuis wordt verbruikt en buiten het eigen huis wordt opgewekt.

Zonnedak Bloemen staat open voor iedereen die daar gebruik van wil maken. Alle informatie over het project is te vinden op https://www.zonnepanelendelen.nl/bloemen.


Locatie

Witteveen

DiT is

edwin_res

Edwin Res