De EnergieStrijd: wedstrijd voor een beter klimaat


Deze winter vindt de EnergieStrijd van Urgenda weer plaats. Tijdens het stookseizoen in de maanden december, januari en februari gaan zorgorganisaties met elkaar de strijd aan om de laagste energierekening. Een wedstrijd die niet alleen financieel interessant is, maar zorgorganisaties ook handvatten biedt om verder te verduurzamen.

Voortrekkersrol in energiebesparing mét behoud van comfort

Per locatie streven zorgorganisaties ernaar om zoveel mogelijk energie te besparen. Zowel medewerkers als bewoners, iedereen doet mee. Er wordt gekeken naar het gedrag en bewustwording, de cv-dokter komt langs om technische installaties te optimaliseren en er wordt gekeken op welke manieren extra duurzame energie door bewoners kan worden opgewekt. Tijdens de strijd vinden er een aantal bijeenkomsten en activiteiten plaats om medewerkers en bewoners te mobiliseren, enthousiasmeren en op ideeën te brengen. Behoud van comfort voor alle bewoners en medewerkers staat daarbij centraal.

Ervaring leert dat de maatregelen en gedragsveranderingen die tijdens de EnergieStrijd worden doorgevoerd, blijvend zijn. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers leren en veranderen dingen die ze vaak niet meer vergeten. Meedoen met de wedstrijd laat ook zien dat een zorgorganisatie actief bezig is met duurzaamheid en daar de bewoners bij betrekt. De voortrekkersrol actief uitdragen, inspireert anderen weer om ook aan de slag te gaan.

Wie wordt dit jaar tot winnaar bekroond?

Tijdens de laatste EnergieStrijd deden 38 zorgorganisaties mee. Zij bespaarden gemiddeld 16% op hun energierekening, omgerekend 5.200 euro per organisatie in drie maanden. De winnaar van de vorige editie, Zorghuis Sint Petrus uit Boekel, bespaarde zelfs 55% op hun energierekening, omgerekend meer dan 20.000 euro.

Benieuwd wat andere zorgorganisaties van de wedstrijd vonden? Zorgorganisaties BrabantZorg, Habion en Florence delen hun ervaringen:

De EnergieStrijd is een initiatief van Stichting Urgenda, gebaseerd op het idee van Meneer de Leeuw. Door middel van een integrale aanpak helpt Urgenda zorgorganisaties om echt werk te maken van verduurzaming door concrete stappen te zetten op het gebied van energie, mobiliteit, afval en voedsel.


DiT is

christiaan_kuipers

Christiaan Kuipers

Urgenda