Miss Beauty of Drenthe over het publiek debat Zonneparken passend bij Drenthe


Zonneparken in Drenthe zijn de toekomst, maar toekomstplannen kunnen alleen worden gerealiseerd in samenspraak met bewoners. Om deze reden vond op 26 juni het publiek debat ‘Zonneparken passend bij Drenthe’ plaats, georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Als deelnemer aan Miss Earth of the Netherlands uit Drenthe, verdiep ik mij in duurzame vraagstukken in de regio. En breng ik verslag uit van mijn ervaringen. Ik heb met eigen ogen kunnen zien hoe het debat helpt om iedereen inspraak te geven. Graag wil ik de grote lijnen van het debat met jullie delen.

Voor niets komt de zon op. En daar willen we in Drenthe graag gebruik van maken. Met de aanleg van zonnepanelen wordt zonne-energie omgezet in stroom. Zonnepanelen zijn gunstig voor het milieu, want ze wekken elektriciteit op uit zonlicht zonder uitstoot van CO2 of andere vervuilende stoffen te produceren. Tegenwoordig wordt veel energie opgewekt door middel van fossiele brandstoffen. Zonnepanelen zijn een stuk duurzamer en dus gunstig voor het milieu. Een zonnepark van drie voetbalvelden groot kan elektriciteit leveren voor ongeveer 235 huishoudens. Dat is een hele hoop, maar daarvoor is natuurlijk wel ruimte nodig en laat nou net onze mooie provincie Drenthe die ruimte hebben.

"Zijn er niet andere effectieve alternatieven die we eerst kunnen realiseren en die beter passen bij Drenthe?"

Plannen om zonneparken in Drenthe te realiseren zijn er daarom ook in overvloed en hoewel iedereen natuurlijk het beste voor heeft met onze planeet, zorgen al die opkomende zonneparken voor veel onrust bij bewoners. Bewoners willen graag inspraak hebben in de plannen die de projectontwikkelaars van zonneparken hebben. We willen natuurlijk de klimaatdoelstellingen van Parijs halen, maar betekent dit, dat we daarom het landschap en alle landbouwgrond moeten vol gooien met zonnepanelen? Zijn er niet andere effectieve alternatieven die we eerst kunnen realiseren en die beter passen bij Drenthe?

Zo’n alternatief zou bijvoorbeeld het volleggen van de daken van huizen kunnen zijn. Je ziet tegenwoordig al veel huizen die zonnepanelen op het dak hebben liggen, maar lang niet alle daken liggen vol. Bovendien tasten de zonneparken de onderliggende grond aan, omdat zonlicht en regen de bodem niet meer kunnen bereiken. We zouden ons dus eerst moeten focussen op het volleggen van de daken, voordat we overgaan tot de aanleg van zonneparken.

Helaas is er een reden waarom nog niet alle daken vol liggen met zonnepanelen. Als we kijken naar de draagkracht van de daken, is maar 30% van de dakoppervlakte in Drenthe geschikt voor zonnepanelen. Daar komt bij dat, ook al zouden we alle daken vol leggen met zonnepanelen, we nog niet genoeg elektriciteit kunnen produceren en we dus opzoek moeten naar alternatieve bronnen. Bovendien is het met het oog op hypotheken en banken een enorm gedoe om grote hoeveelheden zonnepanelen op daken te realiseren.

Projectontwikkelaars kunnen de bouw van grote zonneparken realiseren. Helaas botert het niet heel lekker tussen de projectontwikkelaars en burgers. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we én de doelstellingen van Parijs halen én de burgers tevreden stellen met de plannen?

Bewoners staan niet te springen om de plannen van de projectontwikkelaars. Bewoners willen graag inspraak hebben op de plannen, maar mogen pas meepraten wanneer deze plannen al gemaakt zijn. Aan de bewoners wordt dan enkel nog gevraagd hoe de inrichting van zo’n park eruit moet zien. Dat bewoners het dan niet eens zijn met deze plannen, komt omdat ze niet eerder hiervan op de hoogte zijn gebracht. Dit is wat we noemen het ‘participatie paradox’. Wanneer je bewoners niet echt laat participeren, zullen ze de plannen ook niet accepteren.

Voor beide partijen is hier werk aan de winkel om dit probleem op te lossen. Bewoners kunnen zich met elkaar verenigen in een burgervereniging. Op deze manier staan bewoners sterker en kunnen ze meer inspraak eisen. Projectontwikkelaars moeten zoeken naar manieren waarop ze de bewoners mee kunnen krijgen in hun plannen. En dan wordt hier niet ‘overtuigen’ bedoeld, maar ‘samenwerken’. Wanneer bewoners en projectontwikkelaars meer met elkaar in gesprek gaan, voordat er een plan wordt opgesteld, dan zullen beide partijen daar sterker uitkomen.

Het bijwonen van het publiek debat was een interessante ervaring. Ik heb geleerd dat plannen niet gerealiseerd kunnen worden zonder goede samenwerking en overleg. Ik heb gezien dat mensen het fijn vinden om in een debat uitleg te geven aan zaken waar zij achter staan. Bovendien zorgt een debat ervoor dat mensen goed naar elkaar kunnen luisteren. In de toekomst zal dit hopelijk voor betere samenwerking zorgen.

-Met dank aan Welmoed Visser, Miss Beauty of Drenthe voor haar artikel over het publiek debat Zonneparken passend bij Drenthe.

Foto: Jolanda Schachtschabel, bron Natuur en Milieufederatie Drenthe.


DiT is

welmoedvisser

Welmoed Visser