Emmen uniek in Nederland: Regionale Energie Hub


De vraag naar duurzame energiealternatieven neemt toe. In de buurt van Emmen wordt daarom gewerkt aan een revolutionaire nieuwe energievoorziening, de GZI Next: Regionale Energie Hub. Wat is het? En wat zijn de voordelen van dit nieuwe initiatief? We praten met Harry Eshuis, vanuit de NAM betrokken bij dit project.

In de zoektocht naar duurzame energie, worden veel verschillende mogelijkheden bekeken. “Wij zoeken hierbij expliciet naar systeemintegratie. Dit wil zeggen dat we op zoek gaan naar duurzame vormen van energie die gebruik kunnen maken van de bestaande energiesystemen.”

Emmen de eerste

De keuze voor Emmen is zeer bewust gemaakt. “Emmen is de perfecte locatie om te experimenteren. Aan de ene kant is er namelijk veel industrie met een hoge energievraag. Aan de andere kant wordt er veel duurzame energie opgewekt in de vorm van wind- en zonne-energie rondom de gemeente en daarnaast ook over de grens in Duitsland. Het elektriciteitsnet kan al deze groene stroom niet kwijt. De logische vraag die dus ontstaat: wat kunnen we met dit overschot aan elektriciteit? Een mogelijk antwoord: waterstof!”

Alles ligt al klaar

In Emmen stond jarenlang een gaszuiveringsinstallatie (GZI). Deze installatie wordt tegenwoordig afgebroken. “We nemen afscheid van fossiele brandstoffen. Op dit terrein is echter nog steeds een volledige gas-infrastructuur aanwezig (net als op veel andere locaties in de provincie). We dachten toen: hoe mooi zou het zijn als we gebruik kunnen maken van deze bestaande systemen? Geen nieuwe leidingen, geen nieuwe vergunningen, geen bouwkosten, geen bezwaren: alles staat er al!”

Meerdere duurzame bronnen

Uiteindelijk zijn er in Nederland meer dan 100 locaties die potentieel geschikt zijn als Regionale Energie Hub. “In Emmen onderzoeken we daarom als eerste de mogelijkheden van wat we met dit soort locaties kunnen. GZI Next is daarmee uniek in Nederland! De Hub die hier komt moet uiteindelijk de bron zijn van verschillende vormen van energie. We zetten een zonne-park neer, produceren biogas uit biomassa en produceren waterstof. Alles op een vaste locatie; alles groen.”

Rustig opbouwen

Het project wordt opgebouwd in fases. “In fase 1 kijken we op kleine schaal wat we kunnen realiseren op de locatie. We leveren hierbij vooral brandstof aan OV-bussen in de regio. Daarnaast wordt er gekeken of er leidingen kunnen komen naar de industrie rondom Emmen. Dit is in eerste instantie dus kleinschalig: we onderzoeken vooral wat er mogelijk is en wat er verbeterd kan worden. Bij positieve resultaten zullen we in fase 2 uitbreiden. Hierbij verveelvoudigen we onze waterstofproductie (onder andere door gebruik te maken van de elektriciteit uit het zonnepark) en leveren we rechtstreeks aan de industrie. Zo leveren we de industrie rondom Emmen een groen alternatief voor hun gasverbruik.”

De eerste stap naar innovatie

2020 moet fase 1 in werking zijn getreden bij Emmen. Bij succes zal dan in 2023 fase 2 worden uitgerold. De verwachting is dat in 2025 de prijs van waterstof ten opzichte van gas rendabel zal zijn. Tegen die tijd kan het dus interessant zijn om ook op de andere locaties in Nederland te kijken hoe een Regionale Energie Hub kan worden opgezet bij gepensioneerde (gas)installaties.


Emmen is de perfecte locatie om te experimenteren. Aan de ene kant is er namelijk veel industrie met een hoge energievraag. Aan de andere kant wordt er veel duurzame energie opgewekt.