Actie energiestekkers: nieuwe kopen?


“Ik ben een apparaat dat, als je mij nu koopt, op jaarbasis een gemiddeld gezin €32,- aan elektriciteitsverbruik kost. In Peize, Donderen, Bunne en Yde betalen inwoners gemiddeld op jaarbasis €60,- voor mij. Welk apparaat ben ik? En ben ik in deze dorpen wellicht aan vervanging toe?”

Enkele weken geleden publiceerden we de eerste resultaten van de “Actie Energiestekkers” die het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen en Buurkracht (Enexis Holding N.V.) in opdracht van de provincie Drenthe hebben uitgevoerd. Tijdens deze actie konden inwoners van vier Drentse dorpen gratis een koffer met energieverbruiksmeters lenen en het verbruik van verschillende huishoudelijke apparaten meten. In dit artikel ga ik verder in op de resultaten en de vervolgacties van de inwoners na deelname aan de actie.

Het apparaat in de inleiding betreft een wasmachine. Een relatief nieuw model van het merk Siemens dat volgens de Consumentenbond als “beste uit de test” (gebaseerd op kwaliteit) kwam. Deze wasmachine verbruikt jaarlijks in een gemiddeld gezin 139 kWh (€32,-). In de vier Drentse dorpen bleken de wasmachines bijna het dubbele te verbruiken!

Wie verving zijn wasmachine?

Het antwoord: bijna niemand. De aanschafwaarde van een wasmachine is relatief hoog. In het geval van de Siemens betreft het een wasmachine van 527 Euro. Zelfs mensen die een heel onzuinige wasmachine hebben en op een jaarverbruik van (meer dan) 150 Euro zaten, zouden de aanschafprijs er pas na ruim vier jaar uit hebben. Op een enkeling na die erover na wilde denken (wellicht vanuit duurzaamheidsoverwegingen), was niemand hiertoe bereid.

Wat betreft het gebruik van de wasmachine viel er natuurlijk nog wel wat te doen. Al jaren wordt aangeraden op zo laag mogelijke temperaturen te wassen (afgewisseld met af en toe een was op hoge temperatuur). Het verschil per wasbeurt kan snel oplopen; een was op 90 graden kan bij een relatief oude wasmachine vier keer zoveel energie kosten als een was op 30 graden (zie de website van MilieuCentraal voor een voorbeeld). Op wat lagere temperatuur wassen is dus duurzamer voor het milieu en de portemonnee.

Werden er dan helemaal geen apparaten vervangen?

Jawel. Een groep deelnemers heeft de tweede vriezer of koelkast aan de straat gezet. De ontwikkelingen op het gebied van koeltechnologie zijn zodanig groot geweest dat een koelkast of vriezer van 10 jaar oud veel meer kan verbruiken dan de koelkasten en vriezers die nu op de markt verschijnen. Omdat de aanschafprijs van deze apparaten relatief laag ligt, is de tweede koelkast of vriezer in verschillende huishoudens vervangen.

Duurzame gedachten voor duurzaam gedrag

De acties die we ontwikkeld hebben, hadden niet als voornaamste doel het verkleinen van de CO2-footprint. De twee doelen die we voor ogen hadden, waren:

  1. Het enthousiasmeren van mensen om met energie bezig te gaan;
  2. Ervoor zorgen dat mensen op het gebied van elektriciteitsverbruik in de woning bewuste keuzes kunnen maken voor (het gebruik van) bepaalde apparaten.

Tijdens de actie kregen de deelnemers grip op een abstract begrip als “kilowattuur” en een gevoel voor het verbruik van verschillende apparaten ten opzichte van elkaar. Uit de resultaten van het onderzoek bleek bovendien dat de deelnemers aan het einde van de actie een scherper beeld hadden van hun gasverbruik. Dit resultaat was conform onze hypothese dat als het ons zou lukken mensen zodanig te enthousiasmeren dat ze met energie gingen rekenen, de rekensommetjes niet beperkt zouden blijven tot de kilowatturen. Dit bleek te kloppen, aangezien een vergelijking van de voor- en nameting liet zien dat zowel het beeld van het elektriciteitsverbruik als het gasverbruik scherper geworden was. En dat niet alleen: De nieuwe kennis bleek ertoe te leiden dat de deelnemers nu eveneens graag willen weten hoe hun woning er wat betreft isolatie voor staat. Wellicht dat we het in vervolgacties mogelijk kunnen maken om dat in beeld te brengen.


Locatie

Peize, Donderen, Bunne, Yde

Auteur

carina-001

Carina Wiekens