Terugblik: 1 jaar Drenthe in Transitie


Vandaag is het precies een jaar geleden dat de Nieuwe Kolk in Assen volledig in het teken stond van de lancering van ‘Drenthe in Transitie’. Ongeveer 150 geïnteresseerden gingen op die dag met elkaar aan de slag om te verkennen welke mogelijkheden ‘de nieuwe wereld’ met zich meebrengt. Thema’s als crowdfunding, sociale verdienmodellen, lokale innovaties en nieuwe manieren van samenwerking kwamen aan bod. Telkens stond de vraag centraal: hoe kan het anders? Nu zijn we een jaar verder. Een uitstekende aangelegenheid om terug te blikken op wat er het afgelopen jaar is gebeurd en wat jullie het komende jaar van ons mogen verwachten.

‘We moeten haast maken. Heel veel haast maken. Opschalen en opschieten’. Kort samengevat was dit de boodschap van keynote speaker Marjan Minnesma tijdens de lancering van ‘Drenthe in Transitie’. Haar verhaal was duidelijk: we doen te weinig en we doen het niet snel genoeg. Minnesma confronteerde de aanwezige gasten met de ongemakkelijke waarheid van klimaatverandering. Op niet mis te verstane wijze toonde ze aan hoe de vlag er op dit moment bij hangt. En wat er gaat gebeuren als we niks doen. Maar dat was slechts één kant van haar verhaal. Ze liet namelijk ook zien dat het anders kan. Als we het maar willen. En die boodschap onderschrijven we bij DIT volledig. Wij geloven namelijk ook dat het kan. Tegelijkertijd zijn we er ook van overtuigd dat we dingen dan ook anders moeten doen. We zullen nieuwe manieren van denken, doen en organiseren moeten realiseren. We zullen op een andere manier met elkaar moeten gaan samenwerken. En daarom is Drenthe in Transitie opgericht. Omdat wij denken dat we een energieneutraal Drenthe alleen kunnen bereiken wanneer we de route ernaartoe in gezamenlijkheid bepalen. In co-creatie zoals dat zo mooi heet. Hieronder volgt een kort overzicht van wat we het afgelopen jaar gedaan hebben om aan dit alles een bijdrage te leveren.

Transitiearena’s

Een transitiearena is een tijdelijke vernieuwingsnetwerk van Drentse koplopers. Samen werken zij aan een duurzame toekomst van een bepaalde regio, sector of gebied. In de transitiearena wordt ruimte gemaakt voor nieuwe manieren van denken, doen en organiseren. In samenwerking met het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) van de Erasmus Universiteit en de gemeente Assen is het afgelopen jaar de eerste transitiearena in Assen van start gegaan. In deze arena is de groep met koplopers aan de slag gegaan om de vraag te beantwoorden: hoe ziet een energieneutraal Assen eruit? Niet volgens de gemeente, niet volgens de provincie of het rijk, maar volgens deze groep met innovatieve en prominente Assenaren. Vanuit dat toekomstbeeld is er terug geredeneerd: welke experimenten moeten we nu al uitvoeren om deze toekomstvisie ook daadwerkelijk te realiseren? Uiteindelijk levert de transitiearena dus niet alleen een inspirerend vergezicht van de energieneutrale toekomst van Assen op, maar ook de concrete stappen die er genomen moeten worden om dat daadwerkelijk te gaan realiseren.

De transitiearena in Assen bevindt zich op dit moment in de afrondende fase. De resultaten zullen op korte termijn naar buiten worden gebracht. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de tweede (duurzaam opgroeien in Hoogeveen) en de derde transitiearena (duurzame mobiliteit) in volle gang.

DITenergie

Het vertellen van het Drentse energieverhaal. Kort gezegd was dat het uitgangspunt dat we voor ogen hadden toen we het platform www.ditenergie.nl lanceerden. En het verhaal vertellen dat hebben we gedaan. 57 duurzame initiatiefnemers hebben een bijdrage geleverd aan het platform. In totaal heeft dit 95 verschillende artikelen opgeleverd. We hebben twee transitieborrels georganiseerd, een collegetour met Andre Faaij. Kortom: we zijn de provincie in getrokken. Op zoek naar de vele pareltjes die Drenthe rijk is. Maar wat ons betreft is het verhaal nog lang niet af. Wij zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer Drenten in de pap zitten. Daarom willen we iedereen uitnodigen om zijn of haar verhaal met de rest van Drenthe (en Nederland te delen). Laat weten wat je aan het doen bent, wat je ambities zijn en welke bijdrage jij levert aan een energieneutraal Drenthe!

Duurzaam gedrag

Wanneer je mensen vraagt of ze voorstander zijn van een meer duurzame energiehuishouding zal bijna niemand een ontkennend antwoord geven. Toch blijkt dit lang niet altijd uit het gedrag wat mensen vertonen. Hoe kan dit? Welke achterliggende principes liggen hieraan ten grondslag. Met andere woorden: hoe motiveer je mensen om een bijdrage te leveren aan de energietransitie? In onze ogen waren dit essentiële vragen die beantwoord moesten worden. De energietransitie is in onze ogen namelijk mensenwerk. En ingrijpende veranderingen in de energievoorziening vragen een behoorlijke aanpassing in het menselijk gedrag. Met dat in het achterhoofd zijn we samen met de Hanze Hogeschool en Buurkracht  aan de slag gegaan. Op basis van eigen onderzoek en de laatste inzichten op het gebied van gedragswetenschappen zijn we gaan experimenteren. Uiteindelijk is daar de ‘actie energiestekkers' uit voort gevloeid.

Deelnemers aan de actie konden dankzij de koffer met energieverbruiksmeters die ze ontvingen het verbruik van de verschillende apparaten in het huis meten en bijhouden. Na het meten ging de koffer door naar de volgende deelnemer in de buurt. Deze buurtgenoot vulde vervolgens ook het verbruik van zijn of haar apparaten in en zo kreeg men inzicht in wat de verschillende apparaten verbruikten en hoe ze scoorden ten opzichte van hun buurtgenoten. Het doel van de actie was het vergroten van het bewustzijn van het energieverbruik, het aanwakkeren van gesprekken over energie en het vergroten van het enthousiasme om iets met energie te gaan doen.

2016

Wat mogen jullie komend jaar van ons verwachten? Zoals gezegd zullen we op korte termijn de resultaten van de eerste transitiearena in Assen naar buiten brengen. Ook van de andere arena’s hopen we de resultaten dit jaar te kunnen presenteren. Daarnaast zullen we het Drentse energieverhaal blijven vertellen. Dat betekent dat we ook dit jaar de provincie in trekken. Op zoek naar de pareltjes van Drenthe. We zullen aanwezig zijn bij evenementen die er georganiseerd worden, zelf inspirerende sessies organiseren en op de koffie komen wanneer je een interessant verhaal te vertellen hebt. Op het gebied van gedrag gaan we de ‘actie energiestekkers’ verder ontwikkelen. Tegelijkertijd zullen we ook op zoek gaan naar andere manieren om mensen te motiveren hun steentje bij te dragen aan de energietransitie. Kortom: we zullen blijven experimenteren, vernieuwen en veranderen! En we zullen blijven dromen van een energieneutraal Drenthe…