Drentse Lokale Energie Initiatieven


Initiatiefnemers van Lokale Energie Initiatieven bedenken antwoorden op een van de grootste vraagstukken op dit moment: Hoe kunnen we in onze energievraag blijvend voorzien, zonder toekomstige generaties met de negatieve gevolgen ervan op te zadelen?

In het onderzoek naar de Lokale Energie Initiatieven in Drenthe hebben onderzoekers van het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen samen met verschillende organisaties de lokale energie transitie in Drenthe in beeld gebracht, en is de impact van die initiatieven onderzocht: Wat bereiken de initiatieven? Welke zijn succesvol en welke niet?

In het onderzoek is er gekeken naar de verschillende factoren die een rol spelen bij initiatieven: de motivatie van initiatiefnemers, de directe aanleiding om een initiatief te starten, maar ook naar de gestelde doelen van een initiatief. In het rapport wordt er gekeken naar de achtergrond van initiatiefnemers, de levensloop van de initiatieven en naar de succes- en faalfactoren.

Lees de uitkomst van het onderzoek in het rapport De Drentse Schone L.E.I..

Fotocredit banner: Istock