Vrij bouwen in Lievingerveld


Wanneer je een huis wilt gaan bouwen, heb je vaak te maken met strikte regels. Een locatie om vrij te bouwen, zonder een welstandscommissie is dan ook moeilijk te vinden in Nederland. Douwe van der Laan, dorpsbouwmeester bij de gemeente Midden-Drenthe, vertelt over buurtschap Lievingerveld. "Een plek waar de verantwoordelijkheid en realisatie van de buurt gezamenlijk door initiatiefnemers en de gemeente wordt opgepakt."

In 2016 schreef de gemeente Midden-Drenthe een prijsvraag uit voor een nieuwe naam voor de plaats Beilen-Oost. Hier is de naam Buurtschap Lievingerveld ontstaan. Met deze prijsvraag zette de gemeente een volgende stap op weg naar het vrije bouwen. Alles in het buurtschap zal door de bewoners worden aangelegd. Het is nu nog een weidelandschap. Dit geeft de bewoners volledige vrijheid in de vormgeving van het gebied.

Hebben jullie voorbeelden in Nederland?

"Het is aantrekkelijk voor initiatiefrijke mensen die zelf willen bepalen hoe ze wonen en werken, en die bereid zijn de bijbehorende verantwoordelijkheid te dragen"

"Er wordt tijdens de ontwikkeling van het plan voor Lievingerveld goed naar Oosterwold – een polder van 4300 hectare in Almere waar soortgelijke bouwvrijheid is – gekeken. De gemeente Almere ziet Oosterwold als dé plek waar plannen niet ‘van bovenaf’ maar ‘van onderop’ worden gemaakt. Dit wordt gedaan aan de hand van een veelheid van particuliere plannen. Het is aantrekkelijk voor initiatiefrijke mensen die zelf willen bepalen hoe ze wonen en werken, en die bereid zijn de bijbehorende verantwoordelijkheid te dragen."

Is duurzaamheid belangrijk voor de wijk?

"Een van de aspecten waar de inwoners van Lievingerveld rekening mee moeten houden is duurzaamheid. Het groene aanzicht van de locatie mag niet verdwijnen en moet dus in de plannen worden meegenomen. Voor mijzelf betekent duurzaamheid het boerenverstand gebruiken, slim met ruimte, energie en materialen omgaan. Misschien is het woord duurzaamheid zelfs niet meer het juiste begrip. Verduurzamen is gewoon iets waar iedereen zijn steentje aan moet bijdragen."

Hebben jullie al leuke plannen ontvangen van toekomstige bewoners?

"We hebben al met een groot aantal mensen gesproken. Sommigen willen iets doen met zonnepanelen, andere willen graag ‘off the grid’ leven. Vooral energiezuinigheid staat bij velen bovenaan de lijst. Daarnaast is er ook interesse voor andere woonvormen zoals de hippe ‘Tiny Houses’. Zolang het huis voldoet aan het bouwbesluit waarin de standaard veiligheidsmaatregelen staan, is alles mogelijk. Er is in totaal ruimte voor ongeveer 150 woningen."

"Ik verwacht dat dit project zichzelf de komende twintig jaar gaat ontwikkelen tot een groene duurzame plek waar mensen met elkaar komen tot betere manieren om te wonen."

Lees ook: Circulair Bouwen in de Deel

Fotocredit banner: Istock


Locatie

Midden-Drenthe