De betekeniseconomie: een vierde economische evolutie


We maken momenteel een vierde economische evolutie door, schrijft Aaron Hurst in zijn boek ‘The Purpose Economie’. Hij heeft het over de ontwikkeling van de betekeniseconomie. Om in Drenthe meer betekenis te geven aan deze ontwikkeling, heeft een groep gepassioneerden de Betekeniseconomie Drenthe opgezet.

Eva Hamming, die samen met Kees Klomp, Adriaan Pals, Linda Meijer en Henk Lukken de Betekeniseconomie Drenthe heeft opgezet, praat ons bij over wat het is en hoe je als ondernemer meer de focus op zaken als duurzaamheid kunt leggen.

Wat is een betekeniseconomie?

“De betekeniseconomie is een economische evolutie. Het is geen idee maar een ontwikkeling; een verschijnsel. In het boek The Purpose Economy – in het Nederlands vertaald als De Betekeniseconomie – beschrijft auteur Aaron Hurst hoe wij als mensheid momenteel voor de vierde keer een economische evolutie doormaken. De betekeniseconomie volgt de eerdere economische paradigma’s op. We hebben het dan over de agrarische economie, de industriële economie en de kenniseconomie. De term betekeniseconomie is gebaseerd op het feit dat de behoeften naar betekenisgeving en zingeving dominant worden in ons doen en laten, en daarmee ook de primaire vorm van waarde-uitwisseling gaat vormen. De belangrijkste vorm waarin we de betekeniseconomie kunnen waarnemen is de stormachtige groei van mensen die – middels werk – een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld.”

''Door betekenisvol te ondernemen pak je maatschappelijke problemen aan.''

Wat is de link naar duurzaamheid?

“De betekeniseconomie is een holistische beweging/ontwikkeling. De toename van duurzaamheid en de acceptatie daarvan passen hierin. De grootste revolutie die de betekeniseconomie ontketent, is de transitie van duurzaamheid en MVO als middel om de ecologische/sociale schade te minimaliseren, naar duurzaamheid en MVO als middel om ecologisch/sociaal maximaal positief bij te dragen. Daarom gebruiken wij liever de term dienstbaarheid. Betekenisvolle ondernemers zijn dienstbaar aan het algemene belang en het grotere geheel; niet omdat het moet, maar omdat het kan!”

Waarom zou iedereen betekenisvol moeten ondernemen?

“Door betekenisvol te ondernemen pak je maatschappelijke problemen aan. Het gaat bijvoorbeeld over het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of over verspilling van grondstoffen. Maar het kan er ook voor zorgen dat de leefbaarheid in een dorp wordt verbeterd door er met een coöperatie van bewoners voor te zorgen dat de lokale supermarkt open blijft.

Er zijn vier vormen van betekenisvol ondernemen, en vier manieren waarop betekenisvol ondernemen bijdraagt:

  • Er is publiek ondernemerschap; ondernemers die een primaire overheidstaak overnemen middels hun bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan de re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

  • Er is sociaal ondernemerschap; ondernemers die een sociaal of ecologisch verschil proberen te maken middels hun bedrijfsvoering.

  • Er is particulier ondernemerschap; burgers die zich verenigen in coöperaties en gebruik maken van de marktwerking om bepaalde maatschappelijke problemen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan energiecoöperaties.

  • Er is constructief ondernemerschap; ondernemers die zich niet met duurzaamheid en MVO bezighouden vanuit regelgeving, maar het de primaire focus van hun bedrijf hebben gemaakt.”

Hebben jullie ook plannen om de Betekeniseconomie in Drenthe (nog) meer onder de aandacht te brengen?

“Jazeker! Op 25 mei is de tweede editie van ons evenement ‘Betekenisvol Ontmoeten’. Het is een interactieve bijeenkomst voor iedereen die zich bezighoudt met de betekeniseconomie of hierin geïnteresseerd is. Hier ontmoet je gelijkgestemden en ga je actief samen aan de slag met vraagstukken. We organiseren Betekenisvol Ontmoeten elk kwartaal. Ook gaan we themabijeenkomsten organiseren, afgestemd op de verschillende vragen die er bij de deelnemers zijn.”

Wil jij meer weten over Betekenisvol Ontmoeten? Dan ben je van harte welkom tijdens de tweede editie! Aanmelden kan via drenthe@betekeniseconomie.nl.

Lees ook: Groene groei

Fotocredit banner: Istock


DiT is

betekeniseconomie

Eva, Kees, Adriaan, Linda en Henk

Betekeniseconomie Drenthe