“We zijn niet alleen bezig met onze eigen energietransitie, maar geven anderen de kans dat ook te do


Als dijkgraaf bij een waterschap, en specifiek waterschap Hunze en Aa’s, heb je een prachtbaan. Als waterschap zorgen we ervoor dat je veilig kunt wonen, werken en recreëren in ons gebied. Onze dijken en kaden – zo’n 700 kilometer – zorgen ervoor dat je droge voeten houdt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat er voldoende en schoon water beschikbaar is. Natuurlijk hoort het werken aan de energietransitie ook bij ons takenpakket.

De energiedoelstellingen

Waterschappen zijn al jaren actief met de energietransitie. Er zijn afspraken gemaakt met het Rijk over de productie van duurzame energie, het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en het duurzaam inkopen van producten en diensten. Landelijk hebben we ons als doel gesteld om in 2020 minstens 40% van het eigen energieverbruik zelf duurzaam te produceren én 30% energie te besparen ten opzichte van 2005.

Hoe we dit doen?

Ons waterschap doet dit onder andere in de zuiveringsprocessen én slimmer peilbeheer. Daarnaast rijden onze medewerkers in elektrische auto’s en bouwen we nu een energiezuinig laboratorium. Maar, alleen daarmee redden we het niet. Daarom werken we momenteel aan de uitvoering van het plaatsen van zonnepanelen bij de verschillende zuiveringen (zo’n 3500 panelen), bij onze werkplaats in Veele en ons zeegemaal Rozema (565 panelen). Bovendien denken we na over een constructie met zonnepanelen op de parkeerplaats van ons waterschapshuis in Veendam. Daar waar ruimte is en daar waar het rendabel is, moeten en gaan we dat benutten.

"Voor onszelf is dit niet interessant, omdat we de stroom ter plekke niet kwijt kunnen."

Wat ik met name heel mooi vind bij Hunze en Aa’s is dat we mensen in de omgeving de mogelijkheid bieden om duurzame energie op te wekken op ons eigendom. Dus anderen laten profiteren van de ruimte die wij hebben. Bijvoorbeeld op de grond bij een van onze kunstwerken, zoals een stuw of gemaal. Voor onszelf is dit niet interessant, omdat we de stroom ter plekke niet kwijt kunnen. Maar voor een initiatiefgroep, een plaatselijke energiecoöperatie zou dit heel interessant kunnen zijn. We hebben daarvoor zelf een aantal plaatsen in gedachten die uitermate geschikt zijn. Maar komen er initiatieven uit de omgeving met een verzoek op een plek die we zelf nog niet in beeld hadden, dan denken we graag mee. Dus heeft u een plan? Wij horen het graag!

Zo zijn we als waterschap niet alleen bezig met onze eigen energietransitie, maar geven we ook anderen de kans dat te doen. Waterschap Hunze en Aa’s staat ook wat dit betreft midden in de samenleving.

Fotocredit banner: Istock


Locatie

Hunze en Aa's

DiT is

geert-jan_ten_brink

Geert-Jan ten Brink