Klimaatverandering vraagt ook in Drenthe om klimaatadaptieve maatregelen


Klimaatverandering is een feit. En hoewel veel mensen hierbij denken aan smeltende ijskappen en bosbranden van onvoorstelbare grootte, ervaren we de gevolgen van het veranderende klimaat ook steeds dichter bij huis. Extreme neerslag, droogte en hoosbuien in de zomer vragen om de nodige aanpassingen. Maar hoe kunnen we ons wapenen tegen deze extremer wordende weersomstandigheden? En wat verstaan we onder klimaatadaptieve maatregelen? Waterschap Drents Overijsselse Delta stelde er een speciale regeling voor op.

Volgens Marthijn Manenschijn, beleidsadviseur en coördinator van het klimaatadaptatieprogramma bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta), is het niet de vraag óf we nog meer gevolgen gaan voelen van de klimaatverandering, maar wanneer en op welke wijze: “Als we ons niet aanpassen dan kan dat bijvoorbeeld voor veel wateroverlast zorgen in bebouwd gebied. In woningen, maar het kan ook maatschappelijke functies ontwrichten. Een voorbeeld hiervan is dat in 2014 door een hoosbui een verkeersinfarct optrad in het centrumgebied van Hoogeveen, met als gevolg dat de ambulance er niet langs kon.”

Polderdak regenproof

Aanpassingen in openbaar gebied

De algemene strekking in Drenthe is dat het allemaal al vrij ruim en groen is opgezet. Maar dit geldt niet voor de grotere steden. Die zijn minder groen dan het landelijk gebied. In openbaar gebied werkt het waterschap daarom onder andere samen met gemeenten. Door middel van klimaatadaptieve maatregelen wordt zoveel mogelijk ruimte voor water gecreëerd. Zo worden er bijvoorbeeld zogeheten ‘wadi’s’ aangelegd – dit zijn verlagingen in het groen waar het water in op wordt geslagen. Bestaande vijvers krijgen een functie met waterberging en er wordt meer plaats gemaakt voor groen in de stad.

Klimaatadaptieve maatregelen voor particulieren

Met de aanpassingen in openbaar gebied zijn we er helaas nog niet. Marthijn: “Meer dan 50% van bebouwd gebied is in handen van particulieren. Zeker tegen een hoosbui in bebouwd gebied, zullen particulieren daarom ook op eigen terrein aan de slag moeten om wateroverlast te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan doorlatende bestrating. Dit is specifieke bestrating dat water makkelijk opneemt. Of kies juist voor minder tegels en meer groen in de tuin. Daar zakt het water makkelijk in weg. Ook leggen steeds meer mensen een groen dak aan.”

Zeker tegen een hoosbui in bebouwd gebied, zullen particulieren ook op eigen terrein aan de slag moeten om wateroverlast te voorkomen.

Kennis en kunde delen

Volgens Marthijn willen veel mensen best aan de slag met klimaatadaptieve maatregelen, maar weten ze vaak niet hoe ze moeten beginnen. “We krijgen als waterschap ook veel vragen zoals ‘hoe leg je een groen dak aan?’ of ‘ik wil wel meer groen in mijn tuin, maar hoe pak ik dit aan?’ In Overijssel zien we al verschillende teams op lokaal niveau ontstaan. Deze teams adviseren en bemiddelen door bijvoorbeeld met een lokale hovenier of groen leverancier een goede prijs of actie af te spreken. Het zou mooi zijn als ook in Drenthe zulke teams ontstaan.”

Samen bestendig tegen veranderend klimaat

Om inwoners van de aangesloten gemeenten te stimuleren om samen aan de slag te gaan met klimaatadaptieve maatregelen in de eigen omgeving, heeft WDO Delta de regeling ‘klimaat actief!’ in het leven geroepen. De regeling is bedoeld voor groepen mensen zoals scholen, verenigingen en buurtinitiatieven. Marthijn: “Met onze regeling kunnen mensen zelf aan de slag gaan met groene daken, berging op eigen terrein en het afkoppelen van regenwater. We hopen hiermee op een olievlekwerking; dat andere mensen in de omgeving dit ook zien en het over gaan nemen.”

Met onze regeling kunnen mensen zelf aan de slag gaan met groene daken, berging op eigen terrein en het afkoppelen van regenwater.

Regeling ‘Klimaat actief’

De subsidiepot van dit jaar is inmiddels leeg, maar ook voor aankomend jaar is de intentie er om de regeling opnieuw open te stellen. WDO Delta is tot nu toe het enige waterschap in het Noorden dat een dergelijke regeling aanbiedt. Marthijn: “Het leuke aan een waterschap is dat het een eigen bestuur is en we dus eigen keuzes kunnen maken. Wij hebben ervoor gekozen om hierin te investeren, omdat we ervan overtuigd zijn dat we het samen moeten doen.”

3 tips van Marthijn

Wil je het liefst vandaag nog met klimaatadaptieve maatregelen aan de slag? Zijn jouw kostbare planten bijvoorbeeld verdord door de droogte en hitte deze zomer? Of stond jouw tuin regelmatig blank na een hoosbui of flinke regenbui? Marthijn geeft deze top drie laagdrempelige tips:

  1. Een hele makkelijke is de regenton. Je kunt een regenton toepassen bij een van je regenpijpen en zorgen dat je daar het water opvangt. Het is bovendien goed water voor je planten. Zeker in tijden dat het droog is.
  2. Als je dan toch aan de slag gaat in je tuin, kun je er ook een aantal tegels uithalen. Een geveltuintje kun je namelijk heel makkelijk maken. Haal langs je gevel een rijtje tegels weg. Je gooit er wat zwarte grond in en de tegels kun je bij wijze van spreken kapot breken en als randje gebruiken langs de geveltuin.
  3. Koppel je regenpijp af. Heb je een trampoline in de tuin? Dan kun je de buis afvoeren naar het gat onder de trampoline. Daar kan heel wat regenwater in en het water zakt daar vanzelf weg zonder dat je er last van hebt.

Waterdoorlatende bestrating


DiT is

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het leuke aan een waterschap is dat het een eigen bestuur is en we dus eigen keuzes kunnen maken. Wij hebben ervoor gekozen om hierin te investeren, omdat we ervan overtuigd zijn dat we het samen moeten doen.